KTO KARATAY UNIVERSITY
APPLY FOR A POSTGRADUATE PROGRAM

Lütfen Öğrenim Görmek İstediğiniz Programı Seçiniz
Please Choose The Program You Want To Study

# Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
The School for Graduate Studies
Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Architecture (MSc / Non- Thesis) Turkish
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Architecture (MSc / Thesis) Turkish
Mimarlık Doktora Programı / Türkçe
Architecture (PhD) Turkish
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Civil Engineering (MSc / Non-Thesis) Turkish
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Civil Engineering (MSc / Thesis) Turkish
İnşaat Mühendisliği Doktora Programı / Türkçe
Civil Engineering (PhD) Turkish
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Electrical and Computer Engineering (MSc / Non-Thesis) Turkish
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Electrical and Computer Engineering (MSc / Thesis) Turkish
Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Mechatronics Engineering (MSc / Thesis) Turkish
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Business Administration (MSc / Non-Thesis) Turkish
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Business Administration (MSc / Thesis) Turkish
İşletme Doktora Programı / Türkçe
Business Administration (PhD) Turkish
Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Energy Management (MSc / Non-Thesis) Turkish
Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Energy Management (MSc / Thesis) Turkish
Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Family Counselling (MSc / Thesis) Turkish
Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Graphic Design (MSc / Thesis) Turkish
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
History (MSc / Thesis) Turkish
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Human Resources and Social Security (MSc / Non-Thesis) Turkish
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Human Resources and Social Security (MSc / Thesis) Turkish
Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
International Trade (MSc / Thesis) Turkish
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programı / Türkçe
International Trade and Logistics (PhD) Turkish
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Public Law (LLM / Thesis) Turkish
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Sociology (MSc / Thesis) Turkish
Islam Iktisadi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programi / Türkçe
Islam Iktisadi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programi / Türkçe
Çocuk Gelişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Türkçe
Child Development (MSc / Non-Thesis) Turkish
Makine Mhühendisligi Tezli Yüksek Lisans Programi / Türkçe
Makine Mhühendisligi Tezli Yüksek Lisans Programi / Türkçe
Makine Mhühendisligi Tezli Yüksek Lisans Programi / Ingilizce
Makine Mhühendisligi Tezli Yüksek Lisans Programi / Ingilizce
Uluslararasi Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programi / Ingilizce
Uluslararasi Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programi / Ingilizce
Islam Iktisadi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programi / Türkçe
Islam Iktisadi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programi / Türkçe
Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programi / Ingilizce
Pilotage (MSc / Non-Thesis) / English
- Yüksek lisans veya bütünleşik doktora programları için lisans diploması, doktora programları için yüksek lisans diploması gerekmektedir.
- A bachelor's degree is required for master's or integrated doctoral programs, and a master's degree is required for doctoral programs.
- Yüksek lisans programlarına başvuran adayların lisans, doktora programlarına başvuran adayların ise yüksek lisans transkriptlerini sunmaları gerekmektedir.
- Candidates applying to master’s degree programs are required to submit their undergraduate transcripts, and those applying to doctoral programs must submit their master's degree transcript.
- Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuran adayların en az C1 düzeyinde Türkçe bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Türkçeyi yeterli düzeyde bildiğini kanıtlayamayanlar, KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARDİL) tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına girebilirler. Bu sınava giren öğrencilerin sınav ücretini ödemeleri gerekmektedir. Bu sınavda en az C1 seviyesine ulaşanlar, KTO Karatay Üniversitesi'nde lisansüstü eğitime başlayabilir. Sınavda başarısız olan öğrenciler 1 yıl süreyle KTO KARDİL Türkçe Hazırlık Programına katılabilir ve izinli sayılırlar.

- Candidates applying to the programs taught in Turkish are required to have Turkish Language skills at C1 level at least. Those who cannot prove that they know Turkish at a sufficient level can take the Turkish Proficiency Exam held by KTO Karatay University's Turkish Language Teaching Application and Research Center (KARDİL). Students taking this exam need to pay the exam fee. Those who achieve at least C1 level in this exam can start their graduate studies at KTO Karatay University. Students who fail the exam can take Turkish Prep Program at KTO KARDİL for 1 year and they are considered on leave.
- Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına başvuran adaylarla doktora programlarına başvuran adayların YDS, KPDS veya ÜDS sınavlarından en az 55 puan veya TOEFL IBT: 66, TOEFL CBT: 184, TOEFL PBT 514, PTE Akademik: 50, CPE/CAE: 60 almış olması gerekir. Bu belgelerden birine sahip olmayan adaylar KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen KEPT sınavına başvurup en az 70 puan almalıdır.

- Candidates applying to master’s degree programs taught in English and those who apply to doctoral programs must have a score of at least 55 from the YDS, KPDS or ÜDS exams or TOEFL IBT: 66, TOEFL CBT: 184, TOEFL PBT 514, PTE Academic: 50, CPE / CAE: 60. Candidates lacking any of these must apply for the KEPT exam held by KTO Karatay University and get at least 70 points.
AÇIKLAMALAR

1. Adaylar kayıt sırasında, yukarıda listelenen belgelerin asıllarını teslim etmek zorundadır.
2. Başvuruları uygun bulunan adayların listesi Enstitü resmî internet sayfasında yayınlanır. Başvuruları uygun bulunan adaylar gerek görüldüğü takdirde ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlıkları tarafından sözlü/yazılı sınava davet edilirler. Davet edildiği halde sözlü/yazılı sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

NOTES

1. Students are required to submit the original copies of the documents listed above.
2. The list of shortlisted candidates is published on the official website of the School for Graduate Studies. KTO Karatay University has the right to invite all shortlisted applicants to take an oral or written exam by the related Department. Applications of candidates who do not take the oral / written exam will be disregarded.

guvenlik
* Lütfen Güvenlik Kodunu Yazınız / Please Type Below The Security Code
For your questions please send an email to [email protected]